אריה בן שמואלי

מומחה להתייעלות בשרשרת האספקה ומערכות רכש מנכ"ל ובעלים חברת משיק