ראלי קוברסקי

מנהל שותף , מנכ"ל BDO Operational Excellence