שלומי אדר


שלומי אדר
מנחה הכנס

מומחה בעל שם עולמי ליישום אסטרטגיות ניהוליות בסקטור העסקי בתחום היערכות ומוכנות לחירום