שמעון מלכא


שמעון מלכא
מנהל חוזים ורכש

חברת שברון אזור אגן ים התיכון