מיכאל קריבוס


מיכאל קריבוס
מנטור אישי וקבוצתי רב ניסיון בתחום מיומנות ויכולת השליטה בניהול הזמן